Δημήτρης Κατσορίδης – Ανέστης Ταρπάγκος, ΟΝΕ: Μια εναλλακτική προσέγγιση

Συγγραφείς: Ανέστης Ταρπάγκος – Δημήτρης Κατσορίδας, Τίτλος: ΟΝΕ: Μια εναλλακτική προσέγγιση, Σειρά: Δοκίμιο 12, Σελ.

Κωδικός προϊόντος: 12 Κατηγορίες: , , Ετικέτες: ,

Περιγραφή

Εν­νέ­α κεί­με­να, τα ο­ποί­α α­σκούν μια πολύπλευρη κρι­τι­κή στην πο­λι­τι­κή για την Ο­ΝΕ, πι­στή ε­φαρ­μο­γή του νε­ο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμού στα κρά­τη-μέ­λη της Ε.Ε.