Προσφορά!

Μανώλης Λαμπρίδης, Η ποίηση και το ηθικό πρόβλημα

12,30

Συγγραφέας: Μανώλης Λαμπρίδης | Τίτλος: Η ποίηση και το ηθικό πρόβλημα | Σειρά: Δοκίμιο | Σελ. 262

Συλ­λο­γή κει­μέ­νων του Μα­νώλη Λα­μπρί­δη η ο­ποί­α α­πο­τε­λεί ταυ­τό­χρο­να έκ­δο­ση ε­νός ση­μα­ντι­κού για την ελ­λη­νι­κή γραμ­μα­τεί­α έρ­γου και έ­να φό­ρο τι­μής σε έ­ναν συγ­γρα­φέ­α που σφρά­γι­σε τη με­τα­πο­λε­μι­κή πε­ρί­ο­δο.
Πε­ριέ­χο­νται κεί­με­να για τον Κα­ρυω­τά­κη, τον Κα­βά­φη, τον Βάρ­να­λη, τον Χάκ­κα, τον Α­να­γνω­στά­κη, τον ρε­α­λι­σμό.

Κωδικός προϊόντος: 133 Κατηγορίες: , , Ετικέτα:

Περιγραφή

Συγγραφέας: Μανώλης Λαμπρίδης | Τίτλος: Η ποίηση και το ηθικό πρόβλημα | Σειρά: Δοκίμιο 01 | Σελ. 262

Συλ­λο­γή κει­μέ­νων του Μα­νώλη Λα­μπρί­δη η ο­ποί­α α­πο­τε­λεί ταυ­τό­χρο­να έκ­δο­ση ε­νός ση­μα­ντι­κού για την ελ­λη­νι­κή γραμ­μα­τεί­α έρ­γου και έ­να φό­ρο τι­μής σε έ­ναν συγ­γρα­φέ­α που σφρά­γι­σε τη με­τα­πο­λε­μι­κή πε­ρί­ο­δο.
Πε­ριέ­χο­νται κεί­με­να για τον Κα­ρυω­τά­κη, τον Κα­βά­φη, τον Βάρ­να­λη, τον Χάκ­κα, τον Α­να­γνω­στά­κη, τον ρε­α­λι­σμό.