Πάνος Ηλιόπουλος, Τι είναι γλώσσα και πως λειτουργεί

0,00

Ο συγ­γρα­φέ­ας α­να­λύ­ει τον ρό­λο της γλώσ­σας στη ζω­ή των αν­θρώ­πων. Ό­πως ο ί­διος α­να­φέ­ρει: «…Χω­ρίς τη μνή­μη δεν θα εί­χα­με αί­σθη­ση του χρό­νου, του κό­σμου ο­λό­κλη­ρου…»

Εξαντλημένο

Κωδικός προϊόντος: 07 Κατηγορίες: , , Ετικέτα:

Περιγραφή

Συγγραφέας: Πάνος Ηλιόπουλος | Τίτλος: Τι είναι γλώσσα και πως λειτουργεί | Σειρά: Δοκίμιο 07 |