Προσφορά!

Φίλιππος Νικολόπουλος, Η κοινωνιολογική προσέγγιση του λογοτεχνικού έργου

4,61

Δοκίμιο για την κοι­νω­νιο­λο­γί­α της λο­γο­τε­χνί­ας που με­λε­τά την αλ­λη­λε­πί­δρα­ση μεταξύ των κοι­νω­νι­κών συν­θη­κών (δο­μών και δια­δι­κα­σιών) και  του λο­γο­τε­χνι­κού έρ­γου ή ε­νός ο­λό­κλη­ρου λο­γο­τε­χνι­κού ρεύ­μα­τος.

Κωδικός προϊόντος: 3 Κατηγορίες: , Ετικέτα:

Περιγραφή

Συγγραφέας: Φίλιππος Νικολόπουλος | Τίτλος: Η κοινωνιολογική προσέγγιση του λογοτεχνικού έργου | Σειρά: Δοκίμια 03 | σελ. 86