Προσφορά!

Χάρης Ναξάκης, Η φτώχεια των εθνών

5,00

«…Στον α­νε­πτυγ­μέ­νο σή­με­ρα κό­σμο ε­ξε­λίσ­σε­ται μια α­ξε­πέ­ρα­στη α­ντί­φα­ση πλού­του και φτώ­χειας, που δεν ο­φεί­λε­ται στην έλ­λει­ψη α­νά­πτυ­ξης, αλ­λά στον θρί­αμ­βο της ε­λεύ­θε­ρης α­γο­ράς, την α­να­δια­νο­μή του ει­σο­δή­μα­τος υ­πέρ των προ­νο­μιού­χων τά­ξε­ων. Η σύγ­χρο­νη φτώ­χεια γεν­νιέ­ται α­πό την ευ­η­με­ρία».

Κωδικός προϊόντος: 06 Κατηγορίες: , , Ετικέτα:

Περιγραφή

Συγγραφέας: Χάρης Ναξάκης | Τίτλος: Η φτώχεια των Εθνών | Σειρά: Δοκίμιο 06 | Σελ. 124